Fastebudskap fra biskop Bernt Eidsvig 2012

Les også tekstversjonen av fastebudskapet.