Kardinal Zen maner til tøffere motstand mot Beijings innblanding i Kirkens liv

Kardinal Joseph Zen anbefaler Den hellige stol å gå hardere til verks mot kinesiske myndigheters inngrep i Kirkens liv.

Den pensjonerte biskopen av Hong Kong, en frittalende kritiker av Beijing, uttrykker skuffelse over at enkelte katolske aktivister – særlig St. Egidio-fellesskapet– har ivret for å beholde vennskapelige bånd til regimet i Beijing til tross for gjentatte krenkelser av religionsfriheten i Kina. Han etterlyser også en tøffere holdning fra Vatikanets diplomati.  

«Etter så mye (etter min mening overdreven) ettergivenhet fra Den hellige stol, har den kinesiske regjering ikke vist noen vilje til å respektere Den katolske kirkes vesentlige kjennetegn, slik den fredfullt aksepteres over hele den siviliserte verden», hevder kardinalen.

Han uttrykker videre at Den hellige stol i sin diplomatiske innsats bør holde seg til linjen som ble fastsatt av pave Benedikt XVI i sitt brev til Kirken i Kina, og nekte å samarbeide med de regjeringsoppnevnte representantene for Den patriotiske katolske forening, samt kreve full uavhengighet for Kirken i Kina.

Kilde: CWN 8. februar 2012