Stort internasjonalt kirkelig seminar om overgrep

Representanter for 100 bispekonferanser og 30 ordenssamfunn møtes i disse dager i Roma for å lansere et globalt initiativ med det formål å bedre innsatsen for å løse den geistlige sexmisbrukskrisen.

Tiltaket presenteres ved Romas pavelige universitet Gregoriana, under en fire dagers konferanse med tittelen ”Mot helbredelse og fornyelse”, støttet av Vatikanets statssekretariat og kurie. Representant for de nordiske biskoper er biskop Bernt Eidsvig.

Etter nesten to års forberedelser beskriver denne konferansen bak lukkede dører seg selv som et symposium for katolske biskoper og religiøse ledere om hvordan å håndtere de ødeleggende konsekvensene som seksuelle overgrep fører til. Det er første gangen at representanter fra 100 bispekonferanser, samt over 30 religiøse kongregasjoner har kommet sammen for å lytte til førstehånds vitnesbyrd fra ofre. Hensikten er å forsøke å fremme en konsekvent reaksjon fra Kirken på dette åpne såret.

Alle deltakere er oppfordret til å møte ofre i sine egne land og lytte til deres historier for å få en klar forståelse for hva helbredelse og fornyelse kunne ha vært for de utsatte, som i mange tilfeller har levd i flere tiår uten anerkjennelse for de overgrepene har lidd. Det irske offeret Marie Collins vil tale til deltakerne om sitt eget behov for ikke bare å høre overgriperprestene be om tilgivelse – noe hun allerede har gitt til sin egen overgriper – men å høre kirkeledere som prester, biskoper og kardinaler innrømme sin egen rolle i å forlenge lidelsen ved å sette kirkens omdømme høyere enn behovene til barna i deres varetekt.

Et sentralt element i konferansen vil finne sted tirsdag kveld. Da vil syv forskjellige grupper innenfor kirken erkjenne sitt ansvar og be om tilgivelse fra ofrene. Et annen viktig del blir lanseringen av et elektronisk undervisningssenter mot slutten av møtet. Dette vil være basert i München og vil forsøke å samle erfaringer og de beste måtene å håndtere overgrep på, for så å gjøre disse tilgjengelige for kirker i landene rundt om i verden.

Det vil bli presentert et budskap fra pave Benedikt til konferansen, og den pavelige talsmannen p. Federico Lombardi fortalte journalister at han blir oppmuntret av dette møtet som for ham er et tegn på at horisontene utvides, særlig for de landene og kulturene som ennå ikke har villet ta ansvar for dette problemet. Han mener det vil markere et veldig konkret steg fremover for hele Kirken.

Les mer på det viktige seminarets eget nettsted, blant annet program, bidragsytere og innlegg/dokumenter