Tromsø: Ny priorinne og nye rådssøstre i Karmel

Portrett sr. BronislavaTorsdag 23. februar ble det valgt ny priorinne og nye rådssøstre i Karmel " Totus Tuus " i Tromsø. Sr. M. Bronislava av Jesus Hostien ble valgt til priorinne for de neste tre år.

Nye rådssøstre er: sr. M. T. Hosanna av Jesusbarnet, sr. M. Estera av Den hellige Ånd og sr. M. Natalia av Eukaristien

Vi ber dere om forbønn for sr. Bronislava, rådssøstrene og deres tjeneste for kommuniteten.

Med hilsen og bønn,
Karmelittnonnene i Tromsø

  Foto: karmelittnonnene