Biskop Eidsvig sykmeldt i seks uker

Grunnet en planlagt kneoperasjon er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg sykmeldt fra og med mandag 19. mars. Sykmeldingen varer i seks uker.

Generalvikar p. Huynh Tan Hai overtar ledelsen av Oslo katolske bispedømme i denne perioden.