Utnevnelse av ekstraordinære kommunionsutdelere i Halden

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har utnevnt Torill Miriam Larsen  til ekstraordinær kommunionsutdeler i St. Peter menighet i Halden for en periode på tre år fra 21.mars 2012. Fra samme dato er Gro Wølneberg Bell gjenutnevnt som ekstraordinær kommunionsutdeler i samme menighet for tre år.