Karismatisk katolisisme i Latin-Amerika

Jakob Egeris Thorsen
Jakob Egeris Thorsen
Foto: AU

Karismatisk katolisisme? Uttrykket kan kanskje høres noe fremmed ut for norske katolikker.

For mange er det kanskje en overraskelse å høre at det pr. i dag finnes ca. 170 millioner "karismatiske katolikker" i den verdensvide kirke - rundt 100 millioner av disse befinner seg i Latin-Amerika.

Dette er temaet for danske Jakob Egeris Thorsens doktorgrad ved universitetet i Aarhus – “Charismatic Practice and catholic Parish Life – A Qualitative and Theological Study of the Incipient Pentecostalization of the Church in Guatemala”.

Thorsens oppgave er basert på seks måneders feltarbeid i Guatemala, og er en kvalitativ og teologisk undersøkelse av den katolsk-karismatiske bevegelsen i landet.

Avhandlingen forsøker å vise:

  •  at den katolske kirke i Guatemala som følge af den karismatiske vækkelsesbevægelses hurtige vækst, undergår katolicismen en begyndende pentekostalisering (”pinsekirkeliggørelse”), som er synlig både i den måde troen praktiseres og udtrykkes på, og i måden som katolsk identitet defineres på. Resultatet er en sløring af grænsen mellem kirke og vækkelsesbevægelse.
  • at denne begyndende pentekostalisering har konsekvenser for kirkens identitet som alment trosfællesskab. I den fremvoksende selvforståelse ses kirken som et partikularistisk og modkulturelt fællesskab, og resultatet er en paradoksal styrkelse af en markeret katolsk konfessionalisme, der i høj grad er præget af en pentekostal kirkeforståelse.

Men utviklingen i Guatemala er også del av en regional prosess, skriver Thorsen, som spår at den katolsk-karismatiske bevegelse vil ha ringvirkninger for hele Kirken i Latin-Amerika. Fra å ha vært en almenn felles religiøs og kulturell referanseramme, vil fremtidens katolisisme "i større grad være én markert konfesjonell retning i et pluralistisk og stadig mer multireligiøst Latin-Amerika", spår forfatteren.

Katolsk.no møtte Thorsen da han i mars holdt foredrag for nordiske pressekontakter i Magelås, i anledning Den nordiske bispekonferanses vårmøte.

Klikk på spilleren under for å lytte.