Moss: St. Carolus Borromeussøstrene feirer 175 år

I år er det 175 år siden St. Carolus Borromeussøstrenes kongregasjon ble stiftet. Jubileet markeres i høymessen i menigheten i St. Mikael menighet i Moss søndag den 29. april klokken 10. Alle er hjertelig velkomne til den høytidelige messen og den påfølgende kirkekaffen. Denne søndagen feirer den verdensvide Kirken også kallssøndag.

Kongregasjonen ble grunnlagt av Elisabeth Gruyters i Maastricht i 1837. Temaet for jubileet er et sitat fra henne: "Når Gud taler i et hjerte, kan kjærligheten ikke tie." Fra Nederland har kongregasjonen spredt seg til Indonesia, Norge, Tanzania, Danmark, USA, Filippinene, Brasil, Kenya, Øst-Timor og Vietnam.

CB-søstrene har virket i Norge siden 1923. Den første menigheten de kom til, var Molde. De har også vært på Hamar, i Kristiansund, Ålesund Bærum og Moss. De har drevet sykehus, barnehager og vært med å bygge opp de katolske menighetene. I dag er deres eneste kommunitet i Moss, hvor sr. Pauline og sr. Stefani, begge fra Indonesia, er svært sentrale i St. Mikael menighet.

Se også søstrenes internasjonale nettsted og en artikkel på engelsk om deres historie i Norge frem til 2007.

Bilde: sr. Elisabeth Gruyters hentet fra www.cbsisters.org.