Velkommen til katolsk pilegrimsmesse på Selja søndag 8. juli

Søndag 8. juli blir det katolsk Seljumannamesse-feiring i klosterruinene på Selja, Norges eldste pilegrimsmål.

Selja
Klosteret på Selja.

Høymessen blir feiret i St. Albanus-kirken i klosteret på Selja klokken 8.30 søndag 8. juli 2012.

– Selja er et helt spesielt sted der den åndelige gravitasjonskraften er til å ta og føle på. Dette er stedet der Kirken i Norge ble født. Selv ikke-troende som besøker Selja fornemmer stedets hellighet. Vi ønsker å invitere så mange som mulig fra hele Norge til å feire Seljumannamesse her den 8. juli, sier valfartskoordinator Ragnhild H. Aadland Høen.

P. Arnfinn Haram taler

Sogneprest Dom Alois Brodersen i St. Paul menighet blir hovedcelebrant, mens p. Arnfinn Haram O.P. vil holde prekenen. Det blir katolsk pilegrimsvandring over øya på vei til messen. Alle katolikker oppfordres til også å delta på den lutherske gudstjenesten klokken 11.00.

– Den lutherske Seljumannamesse-komiteen har uttrykt ønske om et sterkt katolsk nærvær, og vi vil delta i gudstjenesten deres med både tekstlesning og gregoriansk sang, forteller Aadland Høen.

«Den heilage øya»

Selja, «den heilage øya», ligger i Nordfjord. Hulen der St. Sunniva og Norges første martyrer ble funnet er landets eldste kirketak. Minnedagen deres, kalt Seljumannamesse, er 8. juli.

Olav den Hellige knelte i bønn i St. Sunnivas hule i 1015. Et av Norges første kloster ble bygget her, og Selja var bispesete for Vestlandet i hundre år fra 1068.

– Selja er fortsatt et troens kraftsentrum i Norge og et helt spesielt, hellig sted, fremhever Aadland Høen.

Praktisk informasjon

Alle pilegrimer ordner mat, reise og overnatting selv. Kjører du egen bil, tar det om lag seks timer å kjøre fra Bergen til Selja. Fra Oslo til Selja tar det åtte timer å kjøre, mens Trondheim til Selja tar syv timer. Se St. Paul-bloggen for praktiske tips.

Økumenisk pilegrimsvandring

Selje ligger helt ut mot Stadhavet og har et egenartet kulturlandskap, lune viker, kritthvite sandstrender, idylliske øyer og et flott turterreng. 5.-7. juli kan du bli med på økumenisk pilegrimsvandring til Selja. Du kan lese mer om både vandringen, kveldskonserter og de lokale lutherske menighetenes helgeprogram her: seljumannamesse.no.

Påmelding

Den katolske valfarten har avgang med Klosterbåten fra Turistinformasjonen i Selje på morgenen søndag 8. juli, les mer på St. Paul-bloggen.

Påmelding til registreringsansvarlig Kari Aasen – kaaasen@online.no eller mobilnummer 908 91 443 – så snart som mulig og senest 1. juli.

Utfyllende informasjon om valfarten finner du på St. Paul-bloggen.