Wikipedia-grunnlegger roser encyklikaen 'Pacem In Terris'

Jimmy Wales
Jimmy Wales

Wikipedia-grunnleggeren Jimmy Wales skryter av encyklikaen 'Pacem In Terris' (Fred på Jorden).

Pacem In Terris ble skrevet av pave Johannes XXIII i 1963, og tar for seg de naturgitte menneskerettigheter som grunnlaget for en varig universell fred. Encyklikaen, som henvendte seg til «alle mennesker av god vilje», fikk stor oppmerksomhet, og er den første til å bli trykket i sin helhet i New York Times.

– Det som slår meg er hvor moderne den er, og hvordan den er i samsvar med moderne tenkning, sier Wales til CNA.

Nettentusiasten er for tiden i Roma som gjest hos Det pavelige Akademi for Sosialvitenskapene, som i sitt fellesmøte diskuterer arven etter encyklikaen – som neste år fyller 50 år.

Wales, som ikke er katolikk, leste dokumentet for første gang rett før han reiste til Roma.

 – Man har inntrykk av at Den katolske kirke er ganske gammeldags, noe den jo på mange måter også er, men og at en del av tenkningen (i encyklikaen) er ganske oppdatert og moderne, noe jeg synes er veldig bra.

Wales grunnla nettleksikonet Wikipedia sammen med Larry Sanger, og ble i 2006 kåret til en av de hundre mest innflytelsesrike personer i verden av Time Magazine. Mandag 30. april holder han foredrag om nettleksikonet for Det pavelige Akademiet.

Nylig var Wales også i Norge, i anledning Wikipedia Academy 2012, og delte ut prisen Årets Wikipedianer til en person kjent for mange av katolsk.no sine lesere: fr. Claes Tande.