Den hellige Josefs fond for kirkebygging opprettet

Den hellige Josef var Jesu fosterfar, Marias ektemann og skytshelgen for blant annet Universalkirken, arbeidere og håndverkere, tømmermenn og snekkere, vedhuggere og ingeniører, for alle slags hjem og hospitser, for boligsøkende, reisende og forviste.

På hans festdag 1. mai 2012 opprettes et kirkelig fond for bygging, kjøp, vedlikehold og utbygging av kirkelig eiendom. Navnet er Den hellige Josefs fond for kirkebygging.

Fondet slås sammen med det allerede eksisterende «Menighetenes byggekonto». Tildeling fra fondet vil skje hvert år på dagen for den hellige Josef håndverkeren. Prioritering foretas av biskopen etter råd fra bispedømmets Finansutvalg.

Den fattige tømmermannen Josef omtales i Det nye testamente som en «rettskaffen mann» (Matt 1,19). Beretningene om Jesu barndom forteller oss lite om Josef, men vi får inntrykk av en rettferdig, vennlig, selv­utslettende, verdig og fornuftig handlingens mann. I Jesu voksne liv nevnes han ikke mer, og antagelig var han mye eldre enn Jomfru Maria og døde før Jesus ble voksen. Han er blitt et forbilde på tro og klok forvaltning og utrettelig arbeid. I kirkebønnen 1. mai heter det derfor: «Evige Gud, alle tings skaper, du som har satt mennesket under arbeidets lov, gi at vi med den hellige Josef som vern og forbilde fullfører de oppgaver du pålegger oss, og vinner den lønn du har lovet. Ved vår Herre…»

Dersom mange nok bidrar med små midler, vil fondet kunne vokse seg stort nok til å bidra til å bygge kirker, skoler og annet vi sårt trenger i vårt stadig voksende bispedømme. Jeg oppfordrer derfor alle til å bidra med de midler de kan avse, slik at vi kan få bygg som kan romme alle troende.

Biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo
Oslo, på dagen for den hellige Josef håndverkeren

av Mats Tande publisert 01.05.2012, sist endret 11.12.2018 - 09:46