Heidi Øyma valgt inn i styret i Bibelselskapet

Redaktøren av St. Olav kirkeblad, Heidi Øyma, har under bibelselskapets representantskapsmøte blitt valgt til styremedlem i Det norske bibelselskap i perioden 2012-2015. Styreleder ble luthersk biskop av Nidaros, Tor Singsaas.

Øyma er Cand Philol med italiensk hovedfag fra Universitetet i Oslo, og jobber for tiden med en masteroppgave i bibelfag ved Menighetsfakultetet i Oslo.

Det norske bibelselskap ble stiftet i 1816, og er den eldste felleskirkelige organisasjon i Norge. Mange kirkesamfunn er representert. Kari Mette Eidem har tidligere sittet i styret på vegne av Den katolske kirke.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg ble valgt til ordfører for representantskapet i neste periode.