Kardinal Brandmüller: Konsildokumentene har varierende grader av læreautoritet

Det annet vatikankonsils erklæringer om ikke-kristne religioner og religionsfrihet rommer ikke "bindende doktrinært innhold", hevdet kardinal Walter Brandmüller under en pressekonferanse den 21. mai.

Den nå pensjonerte tidligere president av Den pavelige komité for historievitenskap, har sammen med erkebiskop Agostino Marchetto og fr. Nicola Bux, forfattet den nye boken ‘Chiavi’ di Benedetto XVI per interpretare il Vaticano II (Benedikt XVIs nøkler for tolkning av Det annet Vatikankonsil).

Under presentasjonen av boken sa kardinal Brandmüller at konsildokumentene har varierende grader av læreautoritet, og at "det er en enorm forskjell mellom en viktig konstitusjon og enkle erklæringer".

– Pussig nok så har ikke de to mest kontroversielle dokumentene [om religionsfrihet og Kirkens forhold til de ikke-kristne religioner] bindende doktrinært innhold – man kan derfor samtale om dem. Jeg skjønner derfor ikke hvorfor våre venner i Prestebroderskapet Pius X nesten eksklusivt fokuserer på disse to tekstene. Og jeg beklager at de gjør det, siden dette er de to som er enklest å godta dersom vi tar deres kirkerettslige natur i betraktning, sa kardinalen.

I følge Brandmüller må konsildokumentene "bli tatt på alvor som uttrykk for et levende magisterium", mens erkebiskop Marchetto presiserte at katolikker "i det minste må gi en tilslutning av intellektet og viljen" til alle dokumentene.

– Ut ifra det jeg har lært, så må de som ønsker å gjenforenes med Kirken akseptere konsilet, sa Marchetto, tidligere sekretær i Det pavelige råd for migranter og reisende.

– Jeg synes ikke at SSPX kan si, "Vel, la oss sette det og det dokumentet til side".

I følge kardinal Brandmüller har Prestebroderskapet Pius X, i likhet med gammel-katolikkene etter Det første vatikankonsil, til felles "en avvisning av den legitime utvikling av Kirkens liv og doktriner", men SSPX er ikke "ubetydelig" som gammel-katolikkene.

– Vi håper at Den hellige far lykkes med sitt forsøk på å gjenforene Kirken, avslutter kardinalen, som i fjor feiret pontifikal messe i den ekstraordinære form i Peterskirken.

CWN | via CNS