Klart for 39 nye salige, Hildegard av Bingens kult utvidet til hele Kirken

Den hellige Hildegard av BingenVatikanet, 10.5.2012 (KI/VIS/KAP) – Torsdag den 10. mai 2012 mottok pave Benedikt XVI Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt atten nye dekreter:

 • Under audiensen utvidet paven den liturgiske kulten til ære for den hellige nonnen Hildegard av Bingen OSB (1089-1179) til hele Universalkirken og skrev henne inn i katalogen av helgener.

Det er godkjent mirakler på forbønn av to ærverdige, noe som åpner veien for deres snarlige saligkåring. Det gjelder:

 • Den ærverdige Thomas av Olera (født Thomas Acerbis) (it: Tommaso) (1563-1631), italiensk legbror i kapusinerordenen (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap), født i Olera i Italia, død i Innsbruck i Østerrike. Ærverdig den 23. oktober 1987.
 • Den ærverdige Maria Troncatti (1883-1969), italiensk nonne i kongregasjonen «Døtre av Maria, de kristnes hjelp (Auxiliatrix)» (Figlie di Maria Ausiliatrice – FMA), født i Córteno Golgi i Italia, død i Sucúa i Ecuador. Ærverdig den 8. november 2008.

Fire dekreter anerkjenner martyriet til i alt 37 personer som er drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som kan lede til snarlig saligkåring:

 • 14 Guds tjenere: Fredrik Bachstein og tretten ledsagere fra fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM), drept av hat til troen den 15. februar 1611 i Praha i Tsjekkia.
 • 2 Guds tjenere: Raimund Castaño González og Josef Maria González Solís, prester i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP), drept av hat til troen i Bilbao i Spania den 2. oktober 1936.
 • 20 Guds tjenere: Jakob Puig Mirosa og atten ledsagere fra kongregasjonen Hijos de la Sagrada Familia de Jesús, Maria y José eller «Sønner av den hellige familie av Jesus, Maria og Josef» (Filii Sacrae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph – SF), samt Sebastian Llorens Telarroja, legmann, alle drept av hat til troen på ulike steder i Spania i 1936 og 1937.
 • Guds tjener Odoardo Focherini (1907-44), legmann, født i Carpi i Italia. drept av hat til troen i Hersbruck i Tyskland den 27. desember 1944.

I tillegg har elleve personer fått sine heroiske dyder anerkjent og dermed fått tittelen Venerabilis(«Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres:

 • Guds tjener Rafael Delle Nocche (1877-1960), italiensk, biskop av Tricarico i provinsen Matera i regionen Basilicata i Sør-Italia, grunnlegger av søsterkongregasjonen «Disipler av Jesus i Eukaristien» (Suore Discepole di Gesù Eucaristico), født i Marano di Napoli og død i Tricarico.
 • Guds tjener Fredrik Ireneus Baraga (1797-1868), amerikansk, første biskop av Marquette i Michigan i USA, født i Villa Malavas i dagens Slovenia, død i Marquette.
 • Guds tjener Pascal Uva (1883-1955), italiensk sekularprest, grunnlegger av kongregasjonen «Tjenerinner av Det hellige Forsyn» (Suore Ancelle della Divina Provvidenza), født og død i Bisceglie i Italia.
 • Guds tjener Baltasar Emmanuel Pardal Vidal (1886-1963), spansk, sekularprest, grunnlegger av sekularinstituttet «Døtre av Marias fødsel» (Hijas de la Natividad de María), født i Santa Cristina de Fecha og død i La Coruña i Spania.
 • Guds tjener Frans Di Paola Victor (1827-1905), brasiliansk sekularprest, født i Campanha og død i Três Pontas i Brasil.
 • Guds tjener Jakob Sevin (1882-1951), fransk, prest i jesuittordenen (Societas Iesu – SJ), grunnlegger av «Katolske speidere i Frankrike» (Scouts de France Catholiques) og kongregasjonen «Søstre av Det hellige kors i Jerusalem» (Soeurs de la Sainte-Croix de Jérusalem), født i Lille og død i Boran-sur-Oise i Frankrike.
 • Guds tjenerinne Maria Josefa Recio Martín (av det helligste sakrament) (1846-83), spansk, grunnlegger av kongregasjonen «Hospitalsøstre av Jesu hellige Hjerte» (Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón), født i Granada og død i Ciempozuelos i Spania.
 • Guds tjenerinne Miriam Teresa Demjanovich (1901-27), amerikansk, nonne i kongregasjonen Sisters of Charity of Saint Elizabeth, født i Bayonne og død i Elizabeth i USA.
 • Guds tjenerinne Emilia Engel (1893-1955), tysk, medlem av sekularinstituttet «Mariasøstre av Schönstatt» (Schönstätter Marienschwestern), født i Husten og død i Koblenz-Metternich i Tyskland.
 • Guds tjenerinne Rakel Ambrosini (1925-41), italiensk legkvinne, født i Venticano og død i Roma i Italia.
 • Guds tjenerinne Maria Bolognesi (1924-1980), italiensk legkvinne, født i Bosaro og død i Rovigo i Italia.

Samtidig ble det offentliggjort at paven den 14. mars 2012 (like før sitt besøk på Cuba) anerkjente de heroiske dydene til en kubansk prest og ga ham dermed tittelen Venerabilis(«Ærverdig»).

 • Guds tjener Felix Frans Josef av Unnfangelsen Varela Morales (1788-1853), kubansk sekularprest, født i Havanna på Cuba og død i Saint Augustine i USA.

Vatican Information Service / Kathpress / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)