P. Sigurd Markussen innvilget studiepermisjon

Bispevåpen Bernt Eidsvig

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har innvilget p. Sigurd Markussen studiepermisjon fra 1. august 2012 til 31. juli 2014.

P. Sigurd har vært sogneprest i St. Hallvard menighet i Oslo siden september 2008. I permisjonstiden skal han studere dogmatisk teologi ved det pavelige universitet Angelicum i Roma.

Hans adresse i studiepermisjonen er:
Adresse  p. Sigurd Markussen, Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo, Via della Sagrestia 17, 00120 Cittá del Vaticano.

av Mats Tande publisert 16.05.2012, sist endret 16.05.2012 - 15:47