Pave Benedikt: – Takk for deres støttende bønner

Historien om Peters mirakuløse befrielse fra fengselet forteller oss at i Kirken, så går hver og en av oss "gjennom en prøvelsens natt", men det er den "årvåkne uopphørlige bønnen som bærer oss", sa pave Benedikt i onsdagens generalaudiens.