Troskongregasjonen: Forsoning mellom SSPX og Vatikanet krever "videre forhandlinger"

Fellay
Biskop Bernard Fellay.

– Personlig ville jeg ha ønsket noe mer tid for
å se ting litt klarere, men igjen virker det som om
Den hellige far ønsker at dette skjer nå, sa han i et nylig intervju.

Forhandlingene mellom Vatikanet og SSPX ble diskutert under et møte i Troskongregasjonen den 16. mai.

I en kort uttalelse fra Vatikanets pressekontor heter det at Troskongregasjonen diskuterte innspillene fra generalsuperioren i SSPX, biskop Bernard Fellay, rundt det doktrinære løsningsforslaget for prestebroderskapet. Troskongregasjonen "gjorde seg noen merknader, som vil bli vurdert i videre diskusjoner mellom Den hellige stol og SSPX", heter det i uttalelsen.

Interne lekkasjer fra SSPX viser at de tre andre biskopene stiller seg svært kritiske til forsoning med Roma. I onsdagens pressemelding presiseres det at disse biskopenes "situasjon må behandles separat og hver for seg".

Mange observatører har ventet en endelig avgjørelse i saken allerede innen utgangen av mai. Dette er ikke nødvendigvis riktig, sa Vatikanets pressetalsmann, fr. Federico Lombardi, da han møtte pressen onsdag.

– Den endelige avgjørelsen gjøres selvsagt av pave Benedikt, men på tross av at det kan ha virket som det er snakk om kort tid, så er dette en pågående prosess.

– Det vil være overilt å spekulere i når denne prosessen er over, sa fr. Lombardi.

OPPDATERING 21.05: Prefekt for Troskongregasjonen, kardinal William Levada, skal under et møte med pave Benedikt den 18. mai ha overlevert kongregasjonens rapport om forhandlingene med SSPX. Dette skriver bloggen Rorate Cæli, som siterer det sveitsiske nyhetsbyrået APIC.