Kardinal Bertone: – Aidsbehandling bør være gratis

I en tale til den åttende internasjonale DREAM-konferansen i Roma, krevde kardinal Tarcisio Bertone at internasjonale ledere tilrettelegger for gratis behandling av AIDS-pasienter.

– La oss sørge for at de som lider av AIDS blir tilbudt en rask, gratis og effektiv behandling. Tilgangen til behandling bør være universell. La oss gjøre dette, og starte med mødre og barn, oppfordret Vatikanets statssekretær, som presiserte at han også snakket på vegne av paven.

Konferansen den 22. juni ble arrangert av den katolske kommuniteten Sant'Egidio, og samlet offisielle representanter fra over 20 land under mottoet "Lenge leve mødre og barn".

AIDS er en av hovedårsakene til den høye forekomsten av mødredødelighet i Afrika, fremhevet Bertone.

– Vi kan ikke lenger tolerere at så mange mødre dør. Vi kan ikke se på tusener av barn som en tapt generasjon. Ingenting er tapt, Afrika har nok ressurser – det er et håpets kontinent.

Kardinalen fremhevet også et faktum som ofte overses: Over 30% av alle behandlingssentra for AIDS-pasienter verden over driftes av Den katolske kirke.