Ny ledelse hos Legdominikanerne i Oslo

Legdominikanerfraterniteten St. Dominikus i Oslo valgte i sitt kapittelmøte 7. juni nytt råd for tre år.

Legdominikanerne
Foto: Solgun Furnes

På bildet sees fra venstre Åse Sofie Skjerdal, p. Arne Fjeld (ordensassistent), Aksel Misje (ansvarlig og ex officio medlem av det nordiske legdominikanerråd) og Jan Frederik Solem.

I likhet med brødrene i St. Dominikus tilhører legdominikanerne i Oslo provinsvikariatet Dacia under Den franske ordensprovins. Dagens fraternitet med 14 medlemmer, som i likhet med brødrenes kloster er viet til St. Dominikus, ble opprettet i 1991 – etter at en tidligere fraternitet "døde ut" i 1983.

Legdominikanerne, eller St. Dominikus' tredje orden som det het frem til 1973, ble organisert i sin nåværende form da de fikk sin første Regel i 1285. Som medlemmer av Dominikanerordenen deler de ordenens apostoliske sendelse med fokus på studier, bønn og forkynnelse ut fra deres forutsetninger og muligheter som legfolk.

Melding fra Legdominikanerne