Vatikanet refser boken til amerikansk nonne

– Ikke i samsvar med med Kirkens lære

Just loveTroskongregasjonen publiserte mandag et notat om boken “Just Love. A Framework for Christian Sexual Ethics” av den amerikanske ordenssøsteren Margaret A. Farley RSM.

Notatet slår fast at utgivelsen "ikke er i samsvar med Kirkens lære", og at den derfor "ikke kan brukes som et gyldig uttrykk for katolsk lære, hverken i rådgivnings-, formasjonsøyemed, eller i økumenisk og interreligiøs dialog".

Dokumentet er signert av Troskonkregasjonenes prefekt, kardinal William Levada.

Farleys fremstilling av blant annet ekteskap, skilsmisse, homofili og masturbasjon er i følge kongregasjonen "ikke akseptable", og ønsker med notatet å "beklage" at en ordenssøster "fremhever synspunkter som står i direkte motsetning til katolsk lære vedrørende seksualmoral".

Avviser kritikken. I en uttalelse avviser Farley kritikken fra Roma, og presiserer at "bokens formål ikke var ment å være et uttrykk for nåværende offisiell katolsk lære, heller ikke rettet spesielt mot denne læren". I følge Farley "forvrenger" Troskongregasjonens notat hennes intensjon med utgivelsen, da den ikke presenterer "den komplekse teoretiske og praktiske konteksten" som boken skal være et svar på.

Etter å ha ligget som nummer 200 000 på Amazons bestselgerliste for kun 48 timer siden, ligger "Just Love" i skrivende stund på 19. plass (!) i nettbokhandelens liste over mest solgte bøker.