Vatikanet søker om katolsk toppdomene

Registrerer ".catholic"

Paul Tighe

Kjøp av domenenavnet vil føre
til en "mer sammenhengende og organisert"
tilstedeværelse for Kirken på nett,
mener msgr. Paul Tighe fra Det pavelige
råd for sosial kommunikasjon.

Vatikanet har søkt ICANN om registrering av toppdomenet ".catholic". Et toppdomene er den siste del av en internett-adresse, som .com, .org og .edu.

ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) er en allmennnyttig (non-profit) organisasjon som koordinerer og tilegner domenenavn verden over, og åpnet i januar for at organisasjoner og bedrifter kan kjøpe egne generiske toppdomener (gTLD) for større og enklere "branding" av egen merkevare.

Det er Det pavelige råd for sosial kommunikasjon som står bak søknaden, som – i følge sekretær msgr. Paul Tighe – er en anerkjennelse av "hvor viktig det digitale rom er for Kirken".

Digitalt imprimatur? Kontroll over toppdomenet er "en måte å få autentisert den katolske tilstedeværelsen online på" da kun "kanonisk anerkjente institusjoner og grupper" får ta det i bruk. Katolikker og ikke-katolikker på nettet kan med dette "få vite om en side er ekte katolsk", sier Tighe til CNS.

Private katolske blogger og andre uoffisielle nettsider vil ikke kunne bruke domenet, fremhever Tighe.

Søknaden fra Vatikanet er firedelt, og gjelder retten til bruk av .catholic i alle latinske språk, samt i det kyrilliske, arabiske og kinesiske alfabet. Registreringen av domenet er ingen billig affære for Kirken: 185 000 dollar pr. søknad, i tillegg til 25 000 dollar i årlige avgifter.

I følge ICANN – som har mottatt 1930 søknader – vil de nye toppdomenene gå på lufta tidligst våren 2013. Nyordningen medfører en dramatisk endring i domenesystemet på nett, fra dagens 22 til det som kan bli flere hundre nye generiske domenenavn.