Rettsavgjørelse: – Prester er ikke Vatikan-ansatte

Vatikanet vant mandag en viktig seier i en føderal domsstol i Oregon, USA, da en dommer fastslo at prester tiltalt for seksuelle overgrep ikke er Vatikan-ansatte.

Ifølge Jeffrey Lena, Vatikanets advokat, avkrefter dommen en gang for alle at Vatikanet, ikke bispedømmene, er formelt ansvarlige for prestenes handlinger.

– Dette er en sak hvor en domstol i USA for første gang har foretatt en nøye faktabasert undersøkelse av hvorvidt en prest i USA kan anses som ansatt av Den hellige stol, og svaret er et klart nei, sier Lena til AP.

Avgjørelsen er del av en 10 år gammel sak mot den nå avdøde presten og seriemisbrukeren p. Andrew Ronan, som døde i 1992 etter å ha blitt laisert (fratatt sine presterettigheter) i 1966. Ronan ble på 60-tallet forflyttet fra Chicago til Oregon, på tross av at hans overordnede kjente til anklagene mot han, og begikk der flere overgrep – blant annet mot den ikke-navngitte 60 år gamle mannen fra Seattle som står bak søksmålet mot Vatikanet.

Bispedømmet Portland og p. Ronans tidligere orden, servitterordenen, er også tiltalt i saken.

Flere søksmål har blitt rettet direkte mot Den hellige stol i forbindelse med overgrepssaker, ofte med anklager om manglende vilje til å fjerne overgripere fra tjenesten.

Det er ennå uvisst hvorvidt mandagens avgjørelse i Oregon setter presedens for lignende erstatningskrav i fremtiden.