Messe på litauisk søndag 9. september 2012 i Oslo

Søndag 9. september kl. 14.00 feires det messe på litauisk ved p. Valdemaras Lisovskis i St. Joseph kirke i Akersveien 6. Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen. Alle er hjertelig velkommen!

Rugsėjo 9, sekmadienį, 14.00 St. Josephs bažnyčioje Akersveien 6, Osle kun. Valdemaras Lisovskis aukos šv. Mišias lietuvių kalba. Po jų susitikimas parapijos salėje. Nuoširdžiai kviečiame visus norinčius!