Norges eldste prest 100 år

Gijsbert Cornelius Hogenes Norges eldste nålevende katolske prest, p. Gijsbert Cornelius Hogenes, fylte i dag, 17. september 2012, 100 år.

P. Gijsbert ble født i Amsterdam. Han studerte ved Ignatius-kollegiet i Amsterdam, og senere ved Urbaniana i Roma, der han også ble presteviet i 1938. Han kom til Norge samme år og fungerte de første årene som kapellan i Oslo, Kristiansand og Bergen, før han ble sogneprest i Arendal. Denne stillingen hadde han 1947 til 1957. De siste fem årene her var han sogneprest i Stavanger, inntil han forlot Norge i 1962. Han er fremdeles inkardinert Oslo katolske bispedømme, og hører altså kirkelig sett til oss her i Norge.

P. Gijsbert bor nå i Nederland, på et eldrehjem. For dere som husker ham fra hans tid i Norge er det fullt mulig å kontakte ham via telefon.

Jubilanten har i dag mottatt blomster fra Oslo katolske bispedømme, og en hilsen fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Vi gratulerer!

av Mats Tande publisert 17.09.2012, sist endret 19.09.2012 - 11:52