Velkommen til katolsk-ortodoks temadag 2012

ÅNDELIG LIV OG LENGSEL I EN SEKULÆR VERDEN 

Om lengselens logikk 

Frater Erik Varden, cisterciensermunk ved klosteret Mount Saint Bernard, England 

Ett helhetssyn på andligt liv 

Fader Heikki Huttunen, generalsekretær i Ekumeniska Rådet, Finland 

Tid: Lørdag 6. oktober 2012, kl 11-14 Det teologiske menighetsfakultet (MF) Gydas vei 4, 0363 Oslo 

Deltakeravgift kr. 50,- 

Hjertelig velkommen! 

Katolsk-ortodokst forum: Vasiliki Gemou-Engesæth, Per Kværne, May-Lisbeth Myrhaug, Else-Britt Nilsen, Lillian Christin Ulveland, Jon Wetlesen