Ny ledelse i søsterrådet

Søsterrådet avholdt møte i Lunden kloster 12. og 13. oktober. Sr. Marit Brinkmann CSJ ble valgt til ny leder etter sr. Anne Bente Hadland OP som nå går ut av Søsterrådet. Medlemmer av arbeidsutvalget er sr. Asumpta Balcerzak CSSE og sr. Katarina Pajchel OP.

Søsterrådet er et samarbeidsorgan for katolske ordenssøstre og sekularinstitutt i Norge. Rådet drifter også nettsiden klosterliv.no.