Nytt presteråd og konsultorkollegium i Oslo katolske bispedømme 2012

Det nye presterådet i Oslo katolske bispedømme konstituerte seg torsdag 18. oktober, og valgte p. Andreas Rupprecht S.M. til ordstyrer og p. Pål Bratbak til sekretær. Også medlemmer av presterådet er generalvikar msgr. Francis Huynh Tan Hai, biskoppelig vikar for nasjonalsjelesorgen, p. Pawel Wiech SS.CC og msgr. Ralph Brown JCD – alle i kraft av sin stilling (ex officio).

Øvrige medlemmer: p. Frode Eikenes, p. Arne Kirsebom SS.CC, Dom Alois Brodersen Can.Reg, p. Piotr Pisarek OMI, p. Nguyen Thanh Phu.

Valget gjelder for fem år.

Konsultorkollegiets sammensetning blir som følger: Mgr. Francis Huynh Tan Hai, p. Pawel Wiech, A.R.D. Alois Brodersen, p. Arne Kirsebom, p. Piotr Pisarek og p. Nguyen Thanh Phu.

Følgende prester sitter nå i pastoralrådet: generalvikar Francis Huynh Tan Hai (ex officio), p. Pawel Wiech SS.CC (ex officio), p. Andreas Rupprecht S.M. (som ordstyrer i presterådet), p. Khiem Nguyen (valgt av prestene), Nikolas Goryczka (valgt vara) p. Pål Bratbak (valgt av prestene) og p. Oddvar Moi (valgt vara).