Arnfinn Harams minneforelesning

Arven etter pater Arnfinn

Arnfinn Haram

På dagen seks måneder etter p. Arnfinn Harams bortgang, hedres han av tankesmien Skaperkraft med en egen minneforelesning. Det er planer om å gjøre dette til en årlig foreteelse.

Fra Skaperkraft.no

Spennende og kontroversiell, munk og skribent. p. Arnfinn Haram (1948-2012) kan ikke beskrives langs èn akse alene. Seks måneder etter hans bortgang hedrer vi hans minne ved å reflektere over hans ulike sider og ikke minst hans bidrag i den norske samfunnsdebatt. Vi spør også: hva er arven etter Haram? Hvordan videreføres den? Hvorfor ble han lyttet til?

Innleder:  Eskil Skjeldal, Stipendiat (MF)

I panelet:

Knut Olav Åmås (kultur- og debattredaktør i Aftenposten)
Hans Fredrik Dahl (tidl. kulturredaktør i Dagbladet)
Eivor Oftestad (postdoktor, Det teologiske fakultet, UiO)

Sted: Litteraturhuset (Kjelleren)
Tid: mandag 10.12.2012 kl 19-21

Ønsker du å delta? Klikk her for å melde deg på.