Irland: Klargjør kirkens syn på abort

Etter at en gravid kvinne i Irland nylig døde som følge av svangerskapskomplikasjoner, har biskopene i Irland kommet med en klargjørelse om kirkens holdning til beskyttelse av livet, etter at kvinnens ektemann anklager ansvarlige leger for å være skyld i kvinnens død. Legene skal ha avvist en forespørsel om abort, med henvisning til at "dette er et katolsk land".


Savita Halappanavar

31-åringen Savita Halappanavar og hennes ufødte sønns død var "en fryktelig personlig tragedie", ifølge en uttalelse fra den irske bispekonferansen. Det finnes derimot ingenting i Den katolske kirkes lære som sier at et menneskelig foster er mer beskyttelsesverdig enn morens liv, presiseres det.

Trenger en gravid kvinne medisinsk behandling som kan sette barnets liv i fare, så kan dette "etisk forsvares så lenge man har gjort alt som står i ens makt for å redde både kvinnens og barnets liv", skriver biskopene.

Abort som et "direkte og tilsiktet" drap av et foster er dog "under alle omstendigheter umoralsk", men biskopene påpeker en vesensforskjell mellom det å avbryte et svangerskap, og en "medisinsk behandling hvis direkte intensjon ikke er å avslutte livet til det ufødte barnet". Irsk lovgivning og de medisinske retningslinjene for helsevesenet tillater behandlende personale å foreta denne distinksjonen, og med det ta i betraktning både mors og barnets rett til liv.

Biskopene advarer samtidig mot å vurdere fosteret som et ikke-fullverdig menneske. I befruktningsøyeblikket dannes "et nytt, unikt og genetisk komplett menneske. Fra dette øyeblikk har hver og en av oss utviklet seg ikke til menneske, men som menneske", heter det i uttalelsen.

Ifølge internasjonal statistikk er Irland et av de sikreste landene i verden for gravide og fødende kvinner, et faktum som bør "vernes og styrkes til fordel for mødre og ufødte barn i Irland", skriver biskopene.

Den irske abortdebatten har blitt svært opphetet etter Halappanavars dødsfall i oktober. Legene på universitetssykehuset i Galway nektet å fjerne kvinnens døende foster, som var i 18. uke, så lenge hjertet fortsatt slo. Den indiske kvinnen fikk deretter en blodforgiftning, og døde fire dager senere.

Abort er forbudt ved lov i Irland, men kan utføres dersom mors liv står i fare, eller det er fare for selvmord.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har bedt den irske regjeringen revurdere sin abortlovgivning. I de saker som tas opp av Europadomstolen, skal det tilføyes en kort lovregulering om unntak fra abortlovgivningen, sier helseminister James Reilly, som samtidig presiserer at det ikke er aktuelt med en utvidelse av det medisinske grunnlaget for abort.

Kathpress | via Signum