Oppretter pavelig akademi for latin

Det pavelige akademi for latin er født

Pave Benedikt XVI offentliggjorde lørdag en Motu Proprio kalt Latina Lingua, som etablerer det nye pavelige akademi for latin. Dette melder Vatikanradioen. Formålet med akademiet er promoteringen og studiet av det latinske språk og latinsk litteratur, fra den klassiske periode frem til i dag.

– Det latinske språk har alltid stått høyt i anseelse i Den katolske kirke og av de romerske paver, skriver pave Benedikt.

Han fremhever blant annet Kirkens rolle som latinens vokter etter det romerske imperiets fall i 476.

– Etter Det romerske imperiets fall fortsatte Den romerske kirke å benytte det latinske språk, men ble også dets beskytter og promotør, både innen teologi og liturgi, men også gjennom dannelsen og overføringen av kunnskap.

Ifølge Benedikt er kjennskapen til latin viktigere enn noensinne i Kirken, grunnet språkets betydning i studiet av teologi, liturgi, patristikk (kirkefedrenes skrifter) samt kirkerett. En "overfladisk" kjennskap til latin kan derfor være uheldig for den filosofiske og teologiske formasjonen av prester, ifølge paven.

Akademiet skal dessuten også rette blikket utover mot storsamfunnet.

– Vår tid er vitne til en fornyet interesse i det latinske språk og klassisk kultur, og ikke bare fra de kontinenter som har sine kulturelle røtter fra den gresk-romerske arv. [...] Denne interessen blir ikke mindre viktig av at den involverer ikke bare den akademiske verden, men også unge mennesker og fagfolk fra ulike nasjoner og tradisjoner.

Og for de som er interessert i slikt: Det nye pavelige akademiet er lagt under Det pavelige råd for kulturen, og erstatter latinstiftelsen som ble grunnlagt av pave Paul VI i 1976. Akademiets president blir den italienske professor Ivano Dionigi fra universitetet i Bologna, med fr. Roberto Spataro SDB som sekretær. Publikasjoner, konferanser, seminarer og fremme av latin i mediene blir blant dets hovedoppgaver.