Paven ber om fred i Midtøsten

Pave Benedikt XVI avsluttet dagens generalaudiens med å appellere om en stans i volden i Midtøsten:

— Med stor bekymring følger jeg voldseskaleringen mellom israelere og palestinere fra Gaza-stripen. Sammen med min støtte og bønn for ofrene og de som lider, føler jeg forpliktelsen til igjen å gjenta at hat og vold ikke er løsningen på problemene. Jeg oppmuntrer også initiativene og forsøkene til de som prøver å oppnå en våpenhvile og fremme forhandlinger. Jeg oppfordrer begge parters myndigheter til å fatte modige avgjørelser til fordel for fred, og til å sette sluttstrek for en konflikt som gir negative følger for hele Midtøsten-regionen — rammet av for mange kamper og med behov for fred og forsoning.