Slipper bind tre av pavens Jesus-trilogi

Bind tre i pavens Jesus-trilogi ble onsdag presentert i Vatikanet.

Skrivende paveBoken utgis førstkommende onsdag i 50 land, med et førsteopplag på over en million. Den italienske versjonen har 176 sider, og består av fire hovedkapitler, samt et for– og etterord.

I bind tre tar paven for seg evangelienes beretning om Jesu barndom. Det første kapittelet handler om Jesu slektstavle slik den beskrives hos evangelistene Matteus og Lukas. I kapittel to skriver paven om budskapet om Johannes døperens og Jesu fødsel. I kapittel tre fokuserer Benedikt på fødestedet Betlehem og den historiske konteksten til Jesu fødsel, mens fjerde kapittel handler om De hellige tre konger.

Her hjemme er det Luther forlag som utgir serien, og bind tre ventes på norsk innen mars 2013, sier forlagssjef Asle Dingstad til katolsk.no.