Utnevnelse av ny leg leder for Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem i Norge

Stormester kardinal Edwin O’Brien i Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem har utnevnt Helene Lund LHS til å overta etter Knut P. L. Arstad KCHS som magistral delegat for Norge.

Helene Lund
Helene Lund

Lund overtok ledelsen av de norske ridderne fra 1. januar 2013. Sammen med storprior Arne M. Kirsebom har hun ansvaret for ordenens virksomhet i Norge.

Ordenen har to oppdrag. Det første handler om den tomme grav: å styrke fellesskapet til å leve i overensstemmelse med troen på Jesu Kristi død og oppstandelse og ta del i det evangeliseringsoppdrag som er gitt Guds folk. Dette oppdraget deler ordenen med hele Guds folk.

Det andre oppdraget er mer spesifikt og påligger ordenen spesielt: et pavelig oppdrag til gjennom bønn og almisser å hjelpe Kirken i Det hellige land med de nødvendige midler til drift av kirker, presteseminar, skoler, sykehus og andre prosjekter. Ordenen overfører årlig ca. 7 millioner euro til det latinske patriarkat i Jerusalem. Alle medlemmer er forpliktet til å bidra med midler.

Ordenen ønsker å hjelpe kristne familier i Midtøsten til å se for seg en fremtid i området og opprettholde håpet om en fredelig fremtid der rettferdighet kan råde uansett hvilken religion man måtte tilhøre.