Velkommen til økumenisk vesper 17. januar

BønneukenI anledning Bønneuken for kristen enhet inviterer Katolsk-ortodokst Forum og Kommisjonen for økumenikk i Oslo katolske bispedømme i samarbeid med de dominikanske brødre og søstre i Oslo til økumenisk vesper i St. Dominikus kirke, 17. januar kl. 19:15.

Preken ved oberst Jan Peder Fosen, nestleder for Frelsesarmeen i Norge

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i klosterets foredragssal og rundbordssamtale om Det annet Vatikankonsil med deltakere fra flere kirkesamfunn.

Velkommen!