Nasjonal valfart: Informasjon til barnefamilier

Store byer og små barn er ikke alltid en like lett kombinasjon. Det samme gjelder Roma. Men Roma har mange skatter både over og under jorden, og disse skattene er der også for at barna skal finne dem. Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme arbeider derfor med å utarbeide opplegg og ressurser for barn og barnefamilier som skal være med på den nasjonale valfarten til Roma i oktober. Barnefamilier oppfordres til å være med på valfarten og til slik å la Romas skattekister få åpne seg også for barna og deres tro.