Pavens første ord fra balkongen

Vår nye hellige far, pave Frans, hilste de fremmøtte på Petersplassen i kveld med følgende ord:

Brødre og søstre, god kveld!

Dere vet at konklavets oppgave er å gi en biskop til Roma. Det kan virke som om mine brødre kardinalene har hentet ham nesten ved verdens ende. Men her er vi. Jeg takker dere for mottagelsen - bispedømmet Roma har sin biskop. Takk!

Aller først vil jeg be en bønn for vår emeriterte biskop (jubel) Benedikt XVI. La oss alle sammen be om at Herren vil velsigne ham og Jomfru Maria våke over ham.

(Forsamlingen ber Fader Vår, Hill deg, Maria og Ære være Faderen sammen med paven.)

La oss nå begynne denne veien, bispedømmet Romas biskop og folk - Kirken i Roma som "fører forsetet i kjærlighet". En vei preget av broderskap, kjærlighet og tillit oss i mellom. La oss be for hverandre. La oss be for hele verden for en stor søskenkjærlighet. Jeg håper at denne veien som vi begynner i dag - og hvor min kardinal vikar for Roma som er her, bistår meg - skal bære frukt for evangeliseringen av denne vakre byen.

Og nå vil jeg gi velsignelsen. Men først ber jeg dere om en tjeneste. Før biskopen velsigner folket, ber jeg om at dere ber til Herren - slik at folkets bønn kan velsigne meg ved å be om velsignelse for sin biskop (applaus). La oss be denne deres bønn over meg i stillhet. (Alle ber i stillhet med bøyd hode.)

Deretter ga pave Frans I sin apostoliske velsignelse til de fremmøtte og til "alle menn og kvinner av god vilje."

Etterpå la han til:

Brødre og søstre, jeg forlater dere. Mange takk for mottagelsen. Be for meg og på gjensyn. Vi sees snart. I morgen vil jeg gå og be Jomfru Maria om at hun vil verne om hele Roma. 

God natt og hvil dere!


Den nyvalgte pavens første ord fra balkongen blir alltid husket. Det var her Johannes Paul II for første gang sa de legendariske ordene: "Vær ikke redde - åpne dørene for Kristus!", som senere skulle bli et ledemotiv for hans pontifikat, og Benedikt XVI karakteriserte seg selv som "en enkel tjener i Herrens vingård."