Pressemelding fra Den nordiske bispekonferansen

Den nordiske bispekonferanses vårmøte,

Stift Heiligenkreuz, Østerrike, 15-20 mars 2013.

Den nordiske bispekonferansen avsluttet sitt vårmøte i Stift Heiligenkreuz i Østerrike den 20. mars. De har nytt gjestfriheten til cisterciensermunkene i deres gamle kloster utenfor Wien, og har i tillegg til det offisielle program besøkt den apostoliske nuntius til Østerrike, Klosterneuburg og det internasjonale teologiske institutt i Trumau.

Gratulasjoner og takknemlighet

Biskopene har i et brev til pave Frans gratulert Den hellige far i anledning valget og innsettelsen. I brevet lover biskopene at de sammen med de troende vil støtte ham med sine bønner. Likeledes uttrykker de sin takknemlighet til pave emeritus Benedikt XVI for hans ledelse av Kirken, og for å ha båret pavedømmets tunge bør de siste åtte årene.

Kirken og media

Hovedtemaet for biskopenes møte i Tromsø i september er Kirken og media. Kirken ønsker ikke en ukritisk presse, men håper på en mer effektiv måte å kunne uttrykke til mediene hvordan hun tenker og fungerer. En betydelig del av media har i det siste rapportert om kirkelige saker, blant annet påstander om at intet har blitt gjort for å rydde opp i fortidens misbrukssaker, ei heller en effektiv stans av de nåtidige sakene. Biskopene spør seg hvorvidt dette skyldes ineffektiv kommunikasjon fra deres side, eller urimelighet fra media. I Tromsø vil profesjonelle journalister være tilstede for å bidra til en dypere forståelse av emnet. 

Presteformasjon og teologistudier

Statuttene for Den nordiske rektorkonferanse ble godkjent. Det har vært en oppsiktsvekkende økning i antallet prestestudenter: rundt 60 unge menn er pr. dags dato under utdannelse i seminarer og klostre for arbeid i våre respektive land. Rektorene fortsetter sitt samarbeid for å oppnå høye akademiske og menneskelige standarder for sine studenter.

Som et ledd i å bistå seminarene og biskopene, vil katolske teologer fortsette sitt samarbeid for å søke kirkelig anerkjennelse av sine akademiske grader. Mange av disse er konvertitter fra den lutherske kirke, og ønsker å utvide og fullføre sin teologiske utdannelse.

Katolikker av orientalske riter

Mange katolikker av orientalske riter har bosatt seg i de nordiske land, spesielt i Sverige. Biskopene pleier nær kontakt med disse, og forsøker å tilrettelegge etter deres behov. Spørsmål om jurisdiksjon og formelt ansvar behandles i forståelse med de orientalske kirker selv, og Den hellige stol.