Ny versjon av "Katolsk"-appen for smarttelefoner og nettbrett

KatolskInformasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme har gitt ut en oppdatert versjon av "Katolsk"-appen for smarttelefoner og nettbrett. Appen er helt gratis.

I appen Katolsk kan du lese tekstene til dagens (eller selvvalgt) messe, helgenbiografier, studére liturgisk kalender for lang tid fremover, finne kirker og messesteder på kartet, lese katolske bønner, lese messens tekster på mange språk og mye annet.

I den nye versjonen er det en rekke forbedringer og utvidelser:

Messens tekster på mange språk

Messens faste tekster er nå direkte tilgjengelig i appen. Du kan velge mellom å vise teksten på ett språk, eller du kan også sette opp teksten i to parallelle spalter, slik at du kan sammenligne. For eksempel kan du ha polsk og norsk messe opp samtidig. Appen støtter i foreliggende utgave Norsk, latin, engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, vietnamesisk, litauisk, tagalog, ungarsk, russisk, kroatisk og tamil. 

Si fra dersom det er språk du savner i denne listen!

Forbedret kartfunksjon

Kartet er oppdatert med enda flere messesteder og nye menigheter. I tillegg er det lagt inn knapper som gjør at du med et enkelt tastetrykk kan gå direkte til menighetens/kommunitetens nettside, sende en E-post dit, eller ringe.

Innholdet av den nye versjonen av appen

Fra listen over oppdateringer og utvidelser:

  • Oppdatert liturgisk kalender med år 2014 
  • Alle liturgiske messetekster er nå i samsvar med Messeboken (2011) 
  • Lagt inn messens tekster på mange språk 
  • Lagt inn E-post og telefonnummer til messesteder, kirker, menigheter ol. 
  • Lagt inn den daglige bønnen til Den hellige Fars bønneintensjoner 
  • Korrigert plassering av Askeonsdag (nemlig 46, ikke 45, dager før Påske) 
  • Korrigert oppslag av enkelte helgendager 

Last ned: Android | iOS

(For innspill og tilbakemeldinger, send mail til app@katolsk.no . Trenger du en versjon for Windows mobile eller Symbian? Kontakt oss.)