Sr. Anne-Lise Strøm utnevnt til priorinne ved Lunden kloster

På bakgrunn av kapitlets postulasjon har Den hellige stol utnevnt sr. Anne-Lise Strøm OP (bildet) til priorinne ved Lunden kloster. Biskop Bernt Eidsvig av Oslo kunngjorde dekretet for nonnene på Lunden den 3. april 2013. 

Sr. Anne-Lise ble valgt til priorinne første gang i 1980 og har siden utført denne tjenesten for kommuniteten i flere perioder. Perioden som nå innledes, er den tredje på rad. Hun har også vært klosterets novisemester i mange år, og i seks år president i den franske federasjonen for dominikanerinnenes klostre i Frankrike, som Lunden kloster tilhører.