– Kun Ånden kan skape mangfold, og samtidig bygge enhet

– Det er Kirken som bringer Kristus til meg og meg til Kristus; parallelle reiser er risikofylt.

Frans og duenDette sa pave Frans da han pinsedag feiret messe for over 200 000 medlemmer av katolske legbevegelser på Petersplassen. Messen markerte slutten på en weekend dedikert til legbevegelser som Focolare, Den neokatekumenale vei, Regnum Christi og andre.

I kjent stil bygget Frans sin preken på tre hovedpoenger: nyhet, harmoni og misjon. Paven fremhevet at bevegelsene må være åpne for Den hellige ånds virke og gaver, men at Ånden også skal forene alle i en Kirke, under en læremessig autoritet.

– Kun Ånden kan skape mangfold, pluralitet og samtidig bygge enhet. Når vi er dem som prøver å skape mangfold og lukker oss inn i det som gjør oss annerledes og til den annen, skaper vi splittelse. Når vi er dem som ønsker å bygge enhet i tråd med våre menneskelige planer, ender vi opp med å skape uniformitet og standardisering. Lar vi oss imidlertid bli ledet av Ånden, så vil rikhet, variasjon og mangfold aldri bli kilde til konflikt, fordi han egger oss til å erfare variasjon innen Kirkens fellesskap.

Den hellige ånd utfordrer og tar oss ut av vår egen komfortsone, fortsetter Frans.

– Ofte følger vi Ham, vi slutter oss til Ham, men kun til et visst punkt. Det er hardt å overgi seg selv til Ham med en fullstendig tillit, og med det tillate Den hellige ånd å være sjelen og veiviseren i våre liv – i alle avgjørelser. Vi frykter at Gud tvinger oss til å stake ut en ny kurs og forlate vår altfor smale, lukkede og egoistiske synsrand, for å kunne åpne seg for hans egen. Men likevel, gjennom frelseshistorien, når Gud åpenbarer seg, bringer han friskhet og forandring og krever vår fullstendige tillit.

Å søke Guds fornyelse gjennom Den hellige ånd er imidlertid "ikke et spørsmål om forvandling for forvandlingens skyld, en søken etter noe nytt for å lette vår kjedsomhet, slik det ofte er i våre dager".

– Forvandlingen som Gud gir våre liv er noe som faktisk innfrir, som gir ekte glede og sann fredfullhet, fordi Gud elsker oss og ønsker kun det gode for oss. La oss derfor spørre oss selv: Er vi åpne for "Guds overraskelser"? Eller er vi lukket og frykter Den hellige ånds forvandling?

Dagen før, på pinsevigilien, gjennomførte Frans også en 38-minutters runde med spørsmål-og-svar (video/engelsk), hvor han berørte temaer som kirkens fremtid, det individuelle trosvitne samt egen konversjon.