Den belgiske kardinal Danneels åtti år

nullBrussel, 29.5.2013 (KI/KAP) - Kardinal Godfried Danneels, erkebiskop emeritus av Mechelen-Brussel (Malines-Bruxelles), fyller åtti år den 4. juni. Han ledet Belgias eneste tospråklige bispedømme og den belgiske bispekonferansen i tretti år, fra 1980 til 2010. Han ble kreert til kardinal i 1983. Han tilhørte den liberale fløyene i kardinalkollegiet, men ble likevel nevnt som papabile før pavevalget i 2005. Han ble regnet som en stille og meglende kirkeleder, men etter at han gikk av i 2010, fikk hans overveiende positive ettermæle noen brister på grunn av anklager om at han hadde prøvd å skjule overgrepstilfeller. Kardinalen forsøkte nemlig å overtale et misbruksoffer til ikke å offentliggjøre sin sak. Overfor en parlamentarisk undersøkelseskommisjon i Brussel avviste han anklagene om å dekke over misbruk, men samtidig innrømmet han at han på noen punkter var skyldig i feilvurderinger.

Danneels ble født den 4. juni 1933 i Vest-Flandern. Han ble presteviet i 1957 og underviste senere blant annet ved det katolske universitetet i Leuven/Louvain (Löwen). I 1977 ble han utnevnt av pave Paul VI (1963-78) til biskop av Antwerpen, og i desember 1979 utnevnte den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til ny erkebiskop av Mechelen-Brussel (Malines-Bruxelles) etter kardinal Leo Suenens (1904-96), bare 46 år gammel.

Fra 1990 til 1999 var Danneels president for den katolske fredsbevegelsen Pax Christi International. Kardinalen profilerte seg også i den økumeniske dialog og i utviklingen av en storbysjelesorg. Med sine to årlige hyrdebrev og tallrike bokutgivelser nådde han et bredt publikum.

På sin åttiårsdag mister Danneels retten til å delta i kommende konklave. Av Verdenskirkens 205 kardinaler blir det da 112 som er stemmeberettiget ved et pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste – KI (Oslo) (pe)