Derfor deler ikke paven ut kommunion offentlig

Mange har kanskje notert seg at pave Frans ikke deler ut kommunion under sine offentlige messer. I en artikkel for L’Espresso gir Sandro Magister noen pekepinner på hvorfor.

I boken "On Heaven and Earth" fra 2010, en samtale med rabbien av Buenos Aires, sa daværende kardinal Bergoglio at enkelte troende som mottar kommunion, "finner et fristed i Kirken og lever ikke i tråd med den rettferdighet som Gud forkynner. Og de viser ikke anger." 

Videre i boken sier den kommende paven at han "ikke ønsker at disse personene kommer frem til meg for et bilde". Konteksten for uttalelsene var imidlertid arbeidsgivere som finansielt utnytter sine ansatte.

– Man kan nekte kommunion til en kjent synder som ikke har vist anger, men det er svært vanskelig å bevise disse tingene, sier Bergoglio i boken.

Magister trekker imidlertid linjer til USA, hvor diskusjonen om utdeling av kommunion til katolske politikere som støtter fri abort, har vært et hett tema. Under innsettelsen av pave Frans den 19. mars mottok både den amerikanske visepresidenten Joe Biden og Nancy Pelosi – begge uttalte aborttilhengere – kommunion, dog ikke fra pave Frans.

Via CWN