Høring om nytt dåpsrituale

Norsk katolsk bisperåds liturgikommisjon, som ble opprettet i 2010, har nå utarbeidet et fullstendig utkast til Ritual for dåp av barn. Til grunn ligger Vatikanets Ordo Baptismi parvulorum, en bok på 93 sider.

Dette innebærer at kommisjonen samtidig også foreslår ny oversettelse av Det apostoliske trossymbol (apostolicum, Den apostoliske trosbekjennelse), forslag om ny bibeloversettelse, ønsker om justeringer av denne, og forslag til ny liturgisk musikk.

Forslagene ble for kort tid siden sendt ut på høring. Kommisjonen har valgt ut to menigheter i Oslo katolske bispedømme (St. Magnus menighet, Lillestrøm; St. Paul menighet, Bergen), en i Trondheim stift (St. Eystein menighet, Kristiansund) og en i Tromsø stift (Kristus Konge menighet, Narvik) som utfordres særskilt til å se på forslagene og gi tilbakemelding. I tillegg har kommisjonen invitert en rekke andre institusjoner og enkeltpersoner innen Den katolske kirke i Norge, ja sågar noen utenfor, som den tror kan ha noe positivt å bidra med, til å komme med tilbakemelding.

Det finnes helt sikkert også personer og institusjoner utenom de spurte som kan ha nyttige bidrag å komme med. Derfor inviteres alle som måtte mene at de har noe å bidra med, til gi tilbakemelding til kommisjonen.

Høringsfristen er 15. september 2013.

Kommisjonens forslag kan fås ved henvendelse til sekretæren, p. Ragnar Leer Salvesen, Hamar, tlf.: 474 60 496; e-post: Ragnar.Leer.Salvesen@katolsk.no.

Msgr. dr. Torbjørn Olsen
Liturgikommisjonens viseformann

Melding fra liturgikommisjonen