Velkommen til diakonvielse 29. juni

Eystein FreuchenDen 29. juni, høytiden for apostlene Peter og Paulus, diakonvier biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo Eystein Freuchen i St. Olav domkirke klokken 11. Etter messen er alle velkommen til mottagelse i Mariagården.

Freuchen er født 9. januar 1945 i Kristiansand, og var prest i Den norske Kirke 1973–2007. Han er gift og har to voksne barn.

Freuchen ble offisielt prestekandidat for Oslo katolske bispedømme etter å ha fått spesialtillatelse fra Vatikanet, slik det ofte gis for tidligere lutherske prester. (Bispedømmet har per idag én gift prest som har fått dispensasjon etter denne ordningen, p. Oddvar Moi.)

Freuchen er bosatt i Bærum og hører til Mariakirken menighet.

Velkommen!

av Heidi Øyma publisert 12.06.2013, sist endret 29.06.2013 - 11:42