Verdens miljødag: Paven fordømmer "sløsekultur"

Pave Frans fordømte det han kalte en "sløsekultur" under generalaudiensen den 5. juni.

Onsdag ble den årlige Verdens miljødag markert over hele verden, og pavens katekese fokuserte på forvaltningen av skaperverket.

– Kultiverer og bevarer vi virkelig skaperverket? Eller utnytter og forsømmer vi det? spurte Frans.

Paven minnet om at Benedikt XVI flere ganger snakket om nødvendigheten av å "forstå skaperverkets rytme og logikk". Denne forståelsen har altfor ofte blitt trumfet av en "dominerende, herskende, manipulerende og utnyttende arroganse", som fratar oss evnen til å se det Benedikt XVI kalte "rytmen i kjærlighetshistorien mellom Gud og mennesket".

Men den miljømessige økologi må suppleres av den "menneskelige økologi", fremhevet paven, en økologi som også trues – ikke bare gjennom finanskrisen – men også "etisk og antropologisk". Menn og kvinner av i dag ofres til "profittens og forbrukets avgud", ifølge Frans. Et barn som dør av sult får ikke verdens oppmerksomhet, men et fall i aksjekursen skaper derimot verdensvide overskrifter: "Mennesker kastes således som om de var søppel!".

Mennesket er ikke lenger det viktigste å verne om, "særlig ikke fattige og funksjonshemmede, det ufødte liv og gamle". En konsekvens av denne forbrukskulturen er at den også "gjør oss ufølsom for sløsing og kasting av mat", sa paven, og beskrev det som "å stjele mat fra de fattiges bord, de sultne!".

Paven avsluttet med å oppfordre alle troende til å "respektere og beskytte skaperverket, være oppmerksom mot alle, motvirke sløsekulturen og fremme en solidaritets- og åpenhetskultur".