Bergen: Ny stilling i Caritas St. Paul

Caritas St. Paul starter informasjonssenter for arbeidsinnvandrere mandag 2. september. I den forbindelse søker vi ansatt i engasjement i 40 % stilling.

Infosenteret skal bemannes med frivillige og en engasjementsstilling i 40 % stilling i første omgang ut 2013. Stillingen er knyttet til åpningsdagene mandag og torsdag. Den som får jobben skal gjøre direkte arbeid med de besøkende, organisere de frivillige, og gjøre forefallende kontorarbeid. Det er nødvendig med gode språk og kommunikasjonsevner, i tillegg til god kjennskap til det norske samfunnet. Vedkommende må kunne uttrykke seg godt muntlig og skriftlig på norsk. 

Målsetting for infosenteret er at arbeidsinnvandrere skal kunne finne fram i det norske samfunnet og kunne vurdere sine muligheter til å skaffe arbeid og etablere seg. Dette kan være å få kunnskap om eksistensen og bruken av servicekontorer som NAV, UDI, bemanningsbyråer, Arbeidstilsynet, veier inn på boligmarkedet, organisasjoner i det sivile samfunnet, samt nasjonale nettverk.

Vi har fått bevilget midler til nødvendige investeringer og drift for 2013 fra Justis- og arbeidsdepartementet (...for humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere, de såkalte "tiggermidlene"), og vi har inne søknader om midler for resten av prosjektperioden (som går til ut 2014) forskjellige steder.

Interesserte bes kontakte Øystein Bildt på telefon 465 08 325 for mer informasjon. Send søknad og CV med referanser på epost til: bldt1@yahoo.no


Fra bergen.katolsk.no