Bønn for kall 5. september: Maristene

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00. Torsdag 5. september er det maristene som inviterer. Etter messen blir det kirkekaffe og foredrag med tittelen "Å bli ny ordensbror".

Hjertelig velkommen!