Vatikanet: 100 000 ba for fred i Syria

Omfavn freden!

Rundt 100 000 mennesker var til stede på Petersplassen under lørdagens fire timer lange bønnevigilie for Syria. Kristne og muslimer sto side ved side for det La Stampa kaller Frans' mirakuløse fredsvigilie.

– Legg bak deg egeninteressen som gjør hjertet ditt hardt; overvinn likegyldigheten som gjør ditt hjerte ufølsomt for andre, og åpne deg for dialog og forsoning, sa paven i sin preken.

50 prester hørte skriftemål i området rundt Petersplassen, før kvelden startet med “Veni Creator” og prosesjon med det berømte ikonet Salus Populi Romani (beskytter av det romerske folk). Deretter var det tid for stille refleksjon, rosenkransbønn og sakramentstilbedelse.

Paven understreket at også de som ber for fred må ransake sin egen samvittighet.

– Selv i dag lar vi oss bli ledet av avguder, egoisme, egne interesser, en holdning som fastholdes. Vi har perfeksjonert våre våpen, vår samvittighet har falt i søvn [...] Vi fortsetter å spre ødeleggelse, smerte og død! Vold og krig leder kun til død, de forkynner døden! Vold og krig er dødens språk!

Også her hjemme svarte troende på pavens fredsappell: Rundt 200 mennesker var samlet til fredsmesse for Syria i St. Olav domkirke.