Aleppo: – Vi kan bare stole på den guddommelige nåde

I et brev til Agenzia Fides forteller erkeeparken av Aleppo, Jean-Clément Jeanbart, om de enorme ødeleggelsene som borgerkrigen i Syria har påført landets infrastruktur.

I løpet av de siste månedene, kun i Aleppo, har 1400 fabrikker og butikker blitt plyndret, rasert eller brent. Over hele landet har mer enn 2000 skoler blitt ødelagt og forlatt, 37 sykehus og flere tusen små klinikker blitt vandalisert. De fleste kornsiloer er tømt, kraftstasjoner blitt utsatt for sabotasje og jernbanelinjer demontert. Veier er blokkerte og gjort ufremkommelige og farlige av bevæpnede gjenger som terroriserer reisende som tør å røre på seg og forlate byen. I møte med denne lidelsen og ulykken kan vi bare stole på den guddommelige nåde, som alene kan frigjøre oss og gjenopprette fred i landet. [...] Måtte Herrens hellige kors opplyse dem som sitter med makten. Vi kan ikke gjøre annet enn å takke pave Frans for hans gjentatte appeller og iherdige bønn for fred i Syria.

Hovedsetet til gresk-melkittene i Aleppo ble nylig truffet av to granater uten at noen ble skadet. Samtidig er den opprørskontrollerte blokaden av byen nå inne i sin tredje måned, og elementær infrastruktur som vann- og strømforsyning har forlengst brutt sammen. Den fastlåste situasjonen har ført til at det syriske regimet har åpnet for en våpenhvile, da ingen av partene er sterke nok til å vinne krigen. Erkeepark Jeanbart ønsker forslaget velkommen.

– Vi er absolutt tilhengere av en våpenhvile, alt som kan få en slutt på volden og fremme en fredlig løsning. Dersom de krigførende parter forplikter seg til å la våpnene stilne, vil dette være et glimt av håp for Syria, sier Jean-Clément Jeanbart.