Den nordiske bispekonferanse i Tromsø 2013

Den nordiske bispekonferansens logo

Den nordiske bispekonferanse starter fredag den 13. september 2013 sitt møte i Tromsø. For 11 år siden (2002) var de nordiske bisko­pene samlet i Tromsø og for 7 år siden i Alta (2006 i anledning 150-års jubileum for Nordpolmisjonen) til sitt årlige høstmø­te.

Tilstede blir samtlige katolske biskoper i Norden, samt nuntius i Skandinavia, erkebiskop Henryk Józef Nowacki. Møtet ledes av biskop Anders Arborelius O.C.D. av Stockholm, som er bispekonferansens formann. Biskop Berislav Grgić er vertskap for konferansen.

Søndag 15. september samles biskopene og menigheten i Tromsø til høymesse i Vår Frue kirke. Etter messen blir avduking og velsignelse av en minnetavle på latin for Svalbard (1913).

Møtet avsluttes onsdag den 18. september 2013.

Biskop Berislav Grgić


Svalbard-minnetavle

26. mai 1913 besluttet pave Pius X at Den katolske kirke i Norge skulle utvides til også å omfatte Svalbard (den gang: Spitsbergen).

Forut for denne avgjørelse var det hemmelig kontakt mellom Johannes Fallize, den katolske biskop i Norge, og Johannes Irgens, norsk utenriksminister. Et viktig mål var å bidra til et mer ordnet styre på Svalbard, noe som en del år senere førte til Svalbardtraktaten med norsk suverenitet over øygruppen. Men det viktigste kirkelige mål var selvfølgelig pastoralt. Mange år senere kom det også i stand regelmessig katolsk virksomhet på Svalbard.

Til erindring om hendelsene for 100 år siden blir det satt opp en minnetavle utenpå Vår Frue kirke i Tromsø.

Tavlen blir avduket etter høymessen 15. september 2013 der hele den nordiske bispekonferanse deltar. Biskop Bernt Eidsvig, Oslo, biskop Fallizes direkte etterfølger, står for avdukingen.

Biskop Berislav Grgić